VALAŠSKÉ SETKÁNÍ

Věhlasné dechovky

Tradiční jarní setkání muzikantů ze Slovácka, Čech, Slovenska a samotného Valašska ve Fryštáku.

Osobnosti dechové hudby

Tradiční jarní setkání muzikantů ze Slovácka, Čech, Slovenska a samotného Valašska ve Fryštáku.

Již od roku 2003

Tradiční jarní setkání muzikantů ze Slovácka, Čech, Slovenska a samotného Valašska ve Fryštáku.

Projekt EU

projekt EU


Pro rok 2011 se rozhodlo město Fryšták společně s obcí Kanianka vypracovat společný projekt, který získal podporu Evropské unie.

Spolupráce mezi městem Fryšták a obcí Kanianka začala v létě roku 2005, kdy dechová hudba Fryštácká Javořina byla pozvána jako host na mistrovství malých dechových hudeb Slovenské republiky. V následujícím roce 2006 byla Maguranka hostem významné regionální přehlídky těchto souborů, konané na jaře ve Fryštáku s názvem „Valašské setkání“, kterého se pravidelně zúčastňují slovenské soubory.

Soubory Fryštácká Javořina a Maguranka z Kanianky nejdříve pouze jen vystupovaly, pak však jejich společné aktivity logicky vyústily ve spolupráci na půdě základních uměleckých škol města Fryšták a obce Kanianka.

Aktivní účast dechové hudby Fryštácká Javořina z Fryštáku a Maguranky z Kanianky na kulturním společenském životě ve svém okolí byla impulzem pro navázání partnerství na úrovni města Fryšták a obcí Kanianka.

projekt EU projekt EU

Proto se dne 17. května 2008 sešli starostové, zastupitelstva, kulturní i veřejné složky a občané obou stran města Fryštáku z České Republiky a obce Kanianka ze Slovenska, na Bradle u Mohyly generála M.R.Štefánika, kde na tomto pro Čechy i Slováky historicky významném místě podepsali Smlouvu o spolupráci a partnerství.

Již tenkráte se po skončení slavnostního aktu hodně diskutovalo o možnosti přeshraniční spolupráce. Tento projekt je přirozeným vyústěním diskuzí na téma „vesnická kultura obou regionů“.

projekt EU projekt EU projekt EU projekt EU

Proč jsme se rozhodli udělat tento projekt?

V dřívějších dobách platilo – „Co vesnice, to dechový soubor“ To už dnes bohužel není pravda. Přitom ještě v 70 – 80. letech minulého století byly u nás kapely, které byly ve světě napodobovány a naši skladatelé a kapelníci jezdili učit svému umění do zahraničí. Vystupovat v dechovém souboru byla prestižní záležitost. Nyní je ovšem situace malých dechových hudeb Čech, Moravy i Slovenska taková, že ryze amatérských hudebníků ubývá a s nimi klesá i počet hudebních těles tohoto typu.

Další změnou oproti minulosti je, že do souborů přicházejí již hotoví hudebníci, absolventi konzervatoří, vysokých škol, kteří působením v hudebním souboru vidí spíše možnost přivýdělku než hlubokou tradici. Nikdo nezpochybňuje jejich vysoké kvality, ale pozvolna se vytrácí pedagogická činnost, kdy si dříve každý soubor sám vychoval své nástupce z řad dětí a mládeže. Nyní tuto roli převzaly základní umělecké školy, které se ovšem věnují všem hudebním žánrům a dechová hudba patří často k těm opomíjeným.

Teď trošku peprněji

Kvalita práce textařů a skladatelů se velmi zhoršila, žánr krojových dechových hudeb se často začíná opakovat, přestává být tvůrčí. Texty jsou mnohdy ploché, jsou z nich říkadla bez obsahu popisující zakonzervovaný život 19. století. Z hudebních skladatelů se v mnoha případech stali jen sestavovatelé písní.

Tato situace je na obou stranách hranice stejná. Česká i Slovenská republika tím tak snížením úrovně dechových souborů a textů jednoznačně ztrácí postavení velmoci malých i velkých dechových orchestrů nejen Evropy.

Co si klade tento projekt za cíl?

Chceme dosáhnout zcela novými aktivitami, teoretickou částí – seminář na téma „Jak oslovit mládež a překonat nádech minulého režimu“ jehož závěry budou shrnuty do publikace, tak i navazující část výchovným koncertem pro děti základních škol na téma „co dovedou hudební nástroje“ a inovovaným „Valašským setkáním“ na kterém budou předvedeny skladby v netradičním provedení (skladatelsky, textařsky čí interpretačně).

První z výchovných koncertů pro děti bude ve Městě Fryšták dopoledne před Valašským setkáním, další koncerty se potom uskuteční v průběhu června pro děti z Kanianky a Bojnice.

Praktická část bude zaznamenána na DVD, které spolu s publikací a se závěry semináře, se stane návodem pro zájemce o výchovu dětí a mládeže. Na obou stranách hranic bude DVD a brožura zdarma distribuována do základních škol, základních uměleckých škol, dechovým souborům, a v elektronické podobě bude k dosažení pro širokou veřejnost na webových stránkách obou partnerů i zde na webu Valašského setkání.

Hlavní cíl projektu

Dechová hudba je tradičně významnou částí vesnické kultury a společenského života obou přeshraničních regionů České a Slovenské republiky. Její zachování a další zkvalitnění, rozvoj a výměna zkušeností v této oblasti povede ke zvyšování úrovně kulturně-společenského života, posílení stávajících vztahů a navázání nových kontaktů, přátelství a trvalé spolupráce v příhraničních regionech.

projekt EU