VALAŠSKÉ SETKÁNÍ

Věhlasné dechovky

Tradiční jarní setkání muzikantů ze Slovácka, Čech, Slovenska a samotného Valašska ve Fryštáku.

Osobnosti dechové hudby

Tradiční jarní setkání muzikantů ze Slovácka, Čech, Slovenska a samotného Valašska ve Fryštáku.

Již od roku 2003

Tradiční jarní setkání muzikantů ze Slovácka, Čech, Slovenska a samotného Valašska ve Fryštáku.

Valašské setkání

je přátelské setkání dechových hudeb s názvem „Valašské setkání“. Toto setkání započalo v roce 2003 na popud někdejší dirigentky SDOM Lucie Brázdové. Lucie Brázdová byla v té době nejen dirigentkou, ale současně působila a nadále působí jako externí hudební redaktor v Českém rozhlase Olomouc. Oslovila Fryštáckou Javořinu o zorganizování malého festivalu pro potřebu jejího hudebního pořadu, který moderovala. Název Valašské setkání je odvozeno od toho, že začala oslovovat milovníky dobré dechovky z celé fryštácké brázdy i vzdálenějšího okolí a také proto, že pokaždé se prezentují orchestry nejen z tradičního Slovácka ale i Čech, Slovenska a samotného Valašska.

Od založení se Valašské setkání konalo ve Fryštáku, kde mělo již své zázemí. V průběhu času, ale docházelo k sestupné tendenci návštěvníků, a celou situaci završila pandemie COVID. Z tohoto důvodu museli být 2 ročníky zrušeny. To nás přimělo k myšlence udělat změnu jak v termínu konání, tak i v místě akce, kterou jsme proto přestěhovali do Zlína.

Od počátku se ve Fryštáku představilo mnoho dechových souborů, kterými jsou např.: Moravanka, Mistříňanka, Stříbrňanka, Beskydská muzika, Bučovanka, Lidečanka, Vlčovanka, Hornobojani, Kotáranka, Šarovec, Dúbravanka, Dreitomanka, Valaška, Dolnolhoťanka, Strahovanka, Maguranka, Babouci, Vítovecká jednička, Skaličané, Boršičanka Antonína Koníčka, Boršičanka z Boršic u Buchlovic, Valdaufinka, Malá muzika Nauše Pepíka, Skaličané, Gloria, Hanačka, Moravská Veselka, Vacenovjáci a pravidelně hrává Fryštácká Javořina.

Věříme však, že další „dechovky“ nás navštíví i ve Zlíně.

Je třeba poděkovat Městu Fryšták (asi 8. km od Zlína směr Holešov), že od počátku pořádání Valašského Setkání působí jako spolupořadatel celé akce a hlavní sponzor v čele s dosavadním starostou Mgr. Lubomírem Doleželem. Velké poděkování patří také městu Zlín a dalším finančním garantům, mezi ktéré patří zpravidla Zlínský kraj a Ministerstvo kultury, kteří již tradičně na Valašské setkání přispívají nemalou finanční částkou. Valašské setkání navštěvují nejenom milovníci dobré dechovky ze širokého okolí, ale také osobnosti kulturního a politického života. Pozvání přijaly několikrát i mnozí představitelé Zlínského kraje.

Večer probíhá tak, že každá z hostujících kapel hraje nejprve krátký koncert asi 25 minut. Po vystřídání všech kapel a ukončení programu se hraje zábava, kterou dohrávají kapely, které mají zájem po domluvě s organizátory. Je nabíledni, že setkání muzikantů a milovníků dobré dechovky „Valašské setkání“ chce přispět a přispívá k propagaci dobré „dechovky“ nejen na Valašsku.

Takže doufáme, že na shledanou na „Valašském Setkání“

Valašské Setkání